Change Challenge Create

高品質、高性能の製品を作るため、社員の成長のために技術の向上へ
力を入れています。

技能検定合格者数

職種作業名

プラスチック成形プラスチック成形特級
3名
射出成形1級
5名
2級
26名
3級
18名
機械加工平面研削盤1級
13名
2級
15名
3級
5名
普通旋盤2級
1名
フライス盤3級
2名
マシニングセンタ1級
2名
2級
3名
放電加工ワイヤ放電加工1級
1名
2級
1名
数値制御形彫り放電加工2級
3名
電子機器組立て
2級
3名
電気機器組立てシーケンス制御1級
1名
2級
14名
3級
6名
仕上げ機械組立仕上げ2級
1名
機械検査機械検査3級
2名
機械保全機械系保全3級
1名資格保有者数
職業訓練指導員
6名
エネルギー管理士
1名
水質関係第一種公害防止管理者
2名
水質関係第二種公害防止管理者
1名
劇物毒物取扱責任者
6名
第一種衛生管理者
5名
電気主任技術者第三種
1名
プレス作業主任者
12名
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
10名
研削砥石の取替え業務に関する特別教育
57名
玉掛技能講習
28名
フォークリフト運転技能講習
37名
クレーンの運転に関する特別教育
20名

2016年6月現在